Službene web stranice Općine Dekanovec   •   Florijana Andrašeca 41, 40318 Dekanovec   •   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija 2016/2017

Napisao/la Općina Dekanovec Datum: .

 1. Općina Dekanovec u akademskoj godini 2016./2017. raspisuje natječaj za dodjelu pet (5) studentskih stipendija za bilo koju vrstu studija.
 2. Studentske stipendije se dodjeljuju za studente prve godine redovnog studija u Republici Hrvatskoj.
 3. Kriteriji za dodjelu studentskih stipendija su slijedeći :
  • da su državljani Republike Hrvatske
  • prebivalište na području Općine Dekanovec prije objave natječaja
  • prosjek ocjena srednjoškolskog obrazovanja najmanje 2,0
 4. Određuje se visina studentskih stipendija u iznosu:
  • 300,00 kn mjesečno za studij na području Međimurske županije
  • 500,00 kn mjesečno za studij izvan područja Međimurske županije
 5. Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije:
  • zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom (obrazac zamolbe se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dekanovec ili na www.dekanovec.hr)
  • uvjerenje ili potvrda o redovnom upisu na višu školu ili fakultet, sukladno statutu ustanove, s naznakom naziva vrste upisanog studija
  • preslika svjedodžbi svih razreda srednje škole i završnog ispita
  • izjavu studenta da ne prima niti jednu drugu stipendiju (obrazac izjave se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dekanovec ili na www.dekanovec.hr)
  • presliku osobne iskaznice i preslike osobne iskaznice roditelja,
  • potvrda o upisu na fakultet člana uže obitelji
  • izjava za djecu bez jednog ili oba roditelja, djecu poginulih i nestalih branitelja, te za djecu samohranih majki i očeva (obrazac izjave se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dekanovec ili na www.dekanovec.hr)
  • izjava o broju članova zajedničkog kućanstva (obrazac izjave se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dekanovec ili na www.dekanovec.hr)
  • uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućanstva od Ministarstva unutarnjih poslova – Policijska uprava Međimurska,
  • potvrda Zavoda za zapošljavanje ukoliko je netko od članova domaćinstva nezaposlen
  • potvrdu poslodavca o prosjeku plaće za posljednjih tri (3) mjeseci prije raspisivanja natječaja za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu. Za umirovljenike članove zajedničkog kućanstva, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o visini mirovine.
  • za obrtnike članove kućanstva, porezno rješenje o razrezu poreza na dohodak za prethodnu godinu
  • za vlasnike poduzeća (pravnih osoba) članova kućanstva, prijavu poreza na dobit za prethodnu godinu i izjavu o vlasničkom udjelu
 6. Zamolbe se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dekanovec na adresu: Općina Dekanovec, Florijana Andrašeca 41, 40318 Dekanovec, s naznakom “Natječaj za dodjelu stipendija” – ne otvaraj, zaključno do 28.10.2016. godine do 14,00 sati bez obzira na način dostave.
 7. Sve ostale informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dekanovec ili na telefon 849-488

Obavijest biračima o Registru birača

Napisao/la Općina Dekanovec Datum: .

Predsjednica Republike Hrvatske je dana 16. srpnja 2016. godine donijela Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Odluka je stupila na snagu danom objave u „Narodnim novina“, broj 70/16 od 30. srpnja 2016. godine. Prema istoj Odluci izbori će se održati u nedjelju, 11. rujna 2016. godine.

U privitku se dostavlja Objava biračima, KLASA: 013-01/16-01/33, URBROJ: 515-03-01-02/1-16-2 od 30. srpnja 2016. godine, kojom se obavještavaju birači o mogućnosti, vremenu i načinu pregleda, dopune i ispravka podataka upisanih u Registar birača.

Odvoz komunalnog otpada 5.8.2016.

Napisao/la Općina Dekanovec Datum: .

Obavještavamo da će se odvoz komunalnog otpada redovito izvršiti dana 05.08.2016. (Dan domovinske zahvalnosti).

Natječaj za prodaju zemljišta

Napisao/la Općina Dekanovec Datum: .

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Dekanovec

1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina – zemljišta namijenjenih za stambenu izgradnju u Dekanovcu, produžetak ulice J. Kocijana, mjesto zvano «Trate», i to:

Redni
broj
Katastarska
čestica
Katastarska
općina
Ukupna
površina (čhv)
Početna
cijena (kn)
Iznos
jamčevine (kn)
1. 2634/41 Dekanovec 413 70,00 kn/čhv 2.500,00
2. 2634/29 Dekanovec 294 70,00 kn/čhv 2.500,00

2. Prodaja zemljišta vršit će se putem javnog nadmetanja na licu mjesta u Dekanovcu, dana 30.07.2016. godine (subota) s početkom u 09,00 sati.

Više informacija možete pronaći u dokumentu u prilogu.