Službene web stranice Općine Dekanovec   •   Florijana Andrašeca 41, 40318 Dekanovec   •   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obavijest biračima o Registru birača

Napisao/la Općina Dekanovec Datum: .

Predsjednica Republike Hrvatske je dana 16. srpnja 2016. godine donijela Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Odluka je stupila na snagu danom objave u „Narodnim novina“, broj 70/16 od 30. srpnja 2016. godine. Prema istoj Odluci izbori će se održati u nedjelju, 11. rujna 2016. godine.

U privitku se dostavlja Objava biračima, KLASA: 013-01/16-01/33, URBROJ: 515-03-01-02/1-16-2 od 30. srpnja 2016. godine, kojom se obavještavaju birači o mogućnosti, vremenu i načinu pregleda, dopune i ispravka podataka upisanih u Registar birača.

Odvoz komunalnog otpada 5.8.2016.

Napisao/la Općina Dekanovec Datum: .

Obavještavamo da će se odvoz komunalnog otpada redovito izvršiti dana 05.08.2016. (Dan domovinske zahvalnosti).

Natječaj za prodaju zemljišta

Napisao/la Općina Dekanovec Datum: .

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Dekanovec

1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina – zemljišta namijenjenih za stambenu izgradnju u Dekanovcu, produžetak ulice J. Kocijana, mjesto zvano «Trate», i to:

Redni
broj
Katastarska
čestica
Katastarska
općina
Ukupna
površina (čhv)
Početna
cijena (kn)
Iznos
jamčevine (kn)
1. 2634/41 Dekanovec 413 70,00 kn/čhv 2.500,00
2. 2634/29 Dekanovec 294 70,00 kn/čhv 2.500,00

2. Prodaja zemljišta vršit će se putem javnog nadmetanja na licu mjesta u Dekanovcu, dana 30.07.2016. godine (subota) s početkom u 09,00 sati.

Više informacija možete pronaći u dokumentu u prilogu.

Javni oglas o prodaji građevinskog zemljišta

Napisao/la Općina Dekanovec Datum: .

NOVOST: Obavijest o odgodi prodaje građevinskog zemljišta predviđenog za 09.07.2016.: umjesto termina 9. srpnja 2016., novi termin za prodaju građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja, shodno Zaključku Općinskog vijeća o prodaji građevinskog zemljišta, obaviti će se zadnje subote u mjesecu - 30. srpnja 2016. godine.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dekanovec obavještava sve zainteresirane o prodaji građevinskog zemljišta u Dekanovcu, produžetak ulice J. Kocijana, mjesto zvano «TRATE». Prodaja građevinskog zemljišta obaviti će se u subotu, 09.07.2016. godine s početkom u 18,00 sati.

Javno nadmetanje obaviti će se na licu mjesta prodaje u Dekanovcu, produžetak ulice J. Kocijana. Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 2.500,00 kuna prije početka javnog nadmetanja, a najkasnije do 08.07.2016. godine do 12,00 sati, na poslovni račun Općine Dekanovec broj HR2623400091860300002 s naznakom jamčevina za kupnju zemljišta, model HR 68 s pozivom na broj: 7889-OIB kupca.

Detaljnije informacije o prodaji mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dekanovec, F. Andrašeca 41, Dekanovec, broj telefona 040/849 488, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prijava štete za elementarnu nepogodu - mraz

Napisao/la Općina Dekanovec Datum: .

Na osnovu Odluke Župana Međimurske županije o proglašenju elementarne nepogode mraza (Klasa: 920-11/16-02/1, Ur.broj: 2109/1-01-16-1) od 02.05.2016. godine, obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da za k.o. Dekanovec mogu prijaviti štetu za sljedeće kulture: krumpir, plantažni nasadi jabuka i trešnje.

Prijave se mogu podnijeti dana 18., 19., 20., 23., 24. i 25.05.2016. godine u prostorijama Općine Dekanovec, F. Andrašeca 41, Dekanovec, od 08.00 do 13.00 sati.

Uz prijavu je potrebno dostaviti sljedeće podatke i dokumente:

 1. ime i prezime prijavitelja,
 2. adresu stanovanja, sjedišta ili OPGa,
 3. OIB prijavitelja,
 4. kontakt telefon,
 5. broj žiro ili tekućeg računa i naziv banke,
 6. kopiju Jedinstvenog zahtjeva za potporu za 2015. ili 2016. godinu, ili, ukoliko oštećenik ne posjeduje navedeni dokument, kopiju katastarskog izvatka za katastarske čestice za koje se prijavljuje šteta (javna isprava ili e-izvadak iz katastra).

Prijavitelji štete prilikom prijave dužni su također potpisati Izjavu da prijavljena imovina nije osigurana kod osiguravajućeg društva.

Po isteku roka za podnošenje prijava Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Dekanovec obići će prijavljene površine u svrhu utvrđivanja istinitosti i ispravnosti prijava.

Dan Općine Dekanovec

Napisao/la Općina Dekanovec Datum: .

Svim žiteljima Dekanovca
Dan općine 13. svibanj
čestitaju načelnik i vijeće Općine Dekanovec

plakat 2016 1

Slikovnice koje se čitaju, pjevaju i plešu

Napisao/la Općina Dekanovec Datum: .

Mali kreativci iz osnovne škole Domašinec mogu se pohvaliti originalnim pothvatom. U sklopu projekta 'Florijan i ja' oživjeli su lik i djelo pjesnika Florijana Andrašeca. Uz brojne aktivnosti, napisali su i nekoliko desetaka slikovnica i stripova inspiriranih njime. U Područnoj školi Dekanovec održana je i prigodna priredba.

Tradiciju naših starih većina zaboravlja. Ali ne i ovi mališani. Od malih nogu uče da treba voljeti svoj kraj. Trudimo se raditi sve da ne zaboravimo ono što imamo i što posjedujemo a to je najlakše kada djeci usadiš ljubav prema baštini, ističe Martina Kivač, ravnateljica Osnovne škole Domašinec.

Učenici Područne škole iz Dekanovca pokazali su to na pozornici, odjeveni u narodne nošnje i uz omiljeni 'kaj'. Pljesak i osmijehe najmilijih izmamili su priredbom 'Slikovnice koje se čitaju, pjevaju i plešu'. A zašto baš slikovnice, otkrila nam je učiteljica Tatjana Pintarić. Riječ je o projektu posvećenom Florijanu Andrašecu. Čitajući Florijanove pjesme, opisujući pjesničke slike, sve metafore djeca su stvarali u svojoj glavi slikovnicu. Tu slikovnicu prenijeli na papir. A tko je bio Florijan, otkrili su nam učenici. Bio je uspješan pjesnik, imao je dobre pjesme, ljudi su ga voljeli.

Čak 35 slikovnica i 16 stripova stvorili su sami i teme su zaista raznolike. Zajedničko im je da su rađene prema motivima Andrašecovih lirskih i epskih pjesama, koje su i uprizorili. Izrađene u digitalnom izdanju, one su sada i otisnute. A osim tema, različiti su i jezici na kojima su pisane, na engleskom, njemačkom, romskom… Neke su, prema tome, svoje vlasnike pronašle u inozemstvu. U svakom slučaju, ovi su mališani pokazali veliku kreativnost i sve iznenadili.

Ostaje samo još da ova njihova djela nađu mjesto u srcima mnogih ljubitelja knjige i tradicije.

OŠ Domašinec – PŠ Dekanovec - Projekt „Florijan i ja“ ide dalje

Napisao/la Općina Dekanovec Datum: .

florijan i ja 2016

36 slikovnica i 15 stripova, nastalih po motivima pjesama Florijana Andrašeca, ugledalo je svjetlo dana, izlaskom iz tiska.

Nastavak je to školskog projekta „Florijan i ja“ što su ga u prošloj školskoj godini započeli i u digitalnom obliku odradili učenici i učitelji OŠ Domašinec, te područnih škola Dekanovec i Turčišće. Zahvaljujući donaciji dobivenoj na natječaju HEP-a, projekt je dobio svoj nastavak u tiskanom obliku.

Projekt „Florijan i ja“zamišljen je s ciljem očuvanja od zaborava ali i promocije u širem kontekstu, imena i djela Florijana Andrašeca, rođenog u Dekanovcu 1888. godine. Florijan je bio vrlo svestran čovjek s mnoštvom talenata. Poznat je kao pučki pisac i pjesnik, završio je Bervarovu orguljašku školu u Celju, godinama je bio kantor u Župnoj crkvi Svih svetih u Dekanovcu, surađivao je s dr. Vinkom Žgancom i Krstom Odakom (opera Dorica pleše), vodio je crkveni pjevački zbor, bio je osnivač dobrovoljnog vatrogasnog društva i limene glazbe u Dekanovcu, a za jedan je svoj izum nagrađen zlatnom medaljom u Rimu. No prije svega, kažu oni koji su ga osobno poznavali, bio je duhovit i nadasve dobar čovjek.

U rad na projektu „Florijan i ja“ bili su uključeni gotovo svi učenici i učitelji. Osim već spomenutih slikovnica i stripova koje su izrađivali učenici 3.a. i 4.a i b razreda (slikovnice), 2.b razred (kuharica), herbarij 7. razred (digitalni herbarij) te 6. i 8. razreda (stripovi), prijevode istih radili su učenici uključeni u dodatnu nastavu engleskog (5. razred) i njemačkog jezika (8. razred), te romski pomagači u prijevodu na romski.Članovi novinarske i vjeronaučne skupine posjetili su intervjuirali nekadašnje suvremenice i suradnice Florijana Andrašeca i izradili prezentaciju u preziju, matematičari su se poigrali imenom Florijana u koordinatnom sustavu, članovi povijesne i geografske skupine istraživali su ratni put Florijana Andrašeca u 1. svjetskom ratu, kreativno-karitativna skupina izradila je pozivnice tehnikom zlatoveza, učenici 4.b PŠ Dekanovec autori su letka - turističkog vodiča kroz Dekanovec, a 8.a je izradio video zapis o mjestu Dekanovec, likovna grupa izrađivala je portrete i skulpture F. Andrašeca, te ih u suradnji s knjižničarkom prezentirala kao video zapis, zbor je uvježbao i izveo crkveni napjev, folklorna skupina 3.a razreda otplesala je nekoliko plesova, mali zbor 2.a razreda i PŠ Turčišće otpjevali su Florijanove pjesme, Mali čuvari prirode i baštine iz PŠ Dekanovec pokazali su „Regičinu kuorpu“ dok su informatičari izradili Facebook stranicu posvećenu Florijanu Andrašecu pod nazivom projekt „Florijan i ja“.
Vodeći učenike u njihovim aktivnostima, učitelji su koristili znanja stečena tijekom edukacije o izradi digitalnih materijala, te resurse škole (Puhački orkestar i limena glazba kao pratne tijekom mimohoda) U promociju projekta uključena je lokalna zajednica (Općine Dekanoveci Domašinec) lokalna samouprava (župan MŽ sa suradnikom ) , te djelatnici i voditelji ustanova ( ravnateljica vrtića i susjedne OŠ, djelatnica Muzeja Međimurja, ali i potomci F. Andrašeca…)

Povodom izlaska iz tiska, u školi je upriličen mali program, započet i završen s Florijanovim napjevima, uz druženje učenika koji su izradili slikovnice i stripove i njihovih mentora.
Svoje su uratke tako imali prilike uzeti u ruku, prolistati i čitati učenici autori slikovnica i stripova. Slikovnice su, osim u originalu na kajkavskom, napisane i na hrvatskom književnom jeziku, a nekoliko njih je prevedeno na engleski jezik, njemački pa i romski.

Sljedeći korak u projektu „Florijan i ja“ je obilježavanje 128. rođendana Florijana Andrašeca, 28. travnja 2016. u Domu kulture u Dekanovcu, kada će učenici PŠ Dekanovec i OŠ Domašinec izvesti prigodni program sastavljen od pjesme, plesnih točaka, scenskih prikaza (Regica, Ivek) te čitanja slikovnica na različitim jezicima.

Popis slikovnica i stripova, autora i mentora:

Jandroškin Ivek i drugi stripovi (mentor Mira Janjanin)

 1. Ivek se rodil – Marcel Klobučarić, Karlo Jančec
 2. Ivek se rodil – Lea Tot
 3. Ivek hodi v školu – Luka Bister
 4. Ivek hodi v školu- Mihaela Mutvar, Melani Košak
 5. Ivek ceca kozu – Eugen Pintarić, Ivan Novak
 6. Ivekova stara hiža - Marcel Klobučarić, Karlo Jančec
 7. Iveku se krava teli - Marcel Klobučarić, Karlo Jančec
 8. Ivek šopa škedja - Marcel Klobučarić, Karlo Jančec
 9. Ivek preša grojzdje – Lana Halić, Magdalena Novak
 10. Ivek pela s kravo seno iz Sivice – Eugen Pintarić, Ivan Novak
 11. Iveka su cigani fkanili – Magdalena Novak, Lana Halić
 12. Ivek je zbetežal - Marcel Klobučarić, Karlo Jančec
 13. Ivekova smrt i pokop - Marcel Klobučarić, Karlo Jančec
 14. Ivekova smrt i pokop – Ivana Bister
 15. Mura, Mura, globoka si voda ti – Dajana Novak

 

 1. Regica/Regina – Juraj Drvoderić, Tamara Đurkin, Leonarda Krsnik, Ema Mučić, Lana Tuksar
 2. Zginula je pikuša/Nestala je krmača/The mother pig is mising) – Lana Boj, Paula Đurkin, Sandro Furdi, Stjepan Mesarek, Jelena Ramić, Karlo Šantek
 3. Vu toj nemškoj zemljici/ In disesem deutschen Land – Paula Đurkin, Tamara Đurkin
 4. Tu za repu, tu za len/Hier fur Rube, hier fur Leinen – Sandro Furdi i Leonarda Krsnik
 5. Žena ide na guosti/Žena ide na svadbu - Paula Đurkin, Tamara Đurkin
 6. Što se ono dogodi – Leonarda Krsnik, Paula Đurkin
  (mentori: Tatjana Pintarić, Jasmina Jančec Peša – kajkavski/književni)
  - prijevod na engleski – učenici 4. i 5. razreda polaznici engleske skupine (mentor Željka Horvat Živković)
  - prijevod na njemački – učenici 8. razreda polaznici izborne nastave njemačkog jezika (mentor Simona Sinković)
  - prijevod na romski Sanja Oršuš i Miroslav Oršuš)
 7. Susreli smo mravicu- Marijela Drvoderić
 8. Lijepo naše Međimurje – Elena Juračić
  (mentori: tatjana Kovačić, Marija Horvat Levačić)
 9. Regičina kuorpa – 2. razred PŠ Dekanovec (mentori: Veronika Sobočan, Silvija Birač)
 10. Golubek ljubljeni/Golube moj ljubljeni – Karolina Kinderić
 11. Ružica sam bila – Nika Tomašek
 12. Raca plava po Dravi /Patka pliva po Dravi – Laura Krznar
 13. Cin can cvrgudan/Cin can cvrgudan – Karla Mezga
 14. Žena muža po strnišču pase – Ines Jalšovec
 15. Goričani širke gače nosiju – Filip Kovač
 16. Večer/Večer – Lana Lisjak
 17. Ftiček – Kristina Šajnović
 18. Tam pri našoj staroj Muri – Emanuel Krznar
 19. Doletev je ftiček /Doletjela je ptičica – Lana Filipović
 20. Da bi imal perje – Dominik Mesarek
 21. Tu za repu, tu za len – Barbara Kinderić
  (mentori: Sandra Hrgović, Marija Tot, Stjepan Branilović)
 22. Fuorjonove trove i drači/Florijanov herbarij – Magdalena Kocijan (mentor Milica Lisjak Novak)
 23. Što se ono dogodi – Paula Đurkin, Leonarda Krsnik (mentor Jasmina Jančec Peša i Tatjana Pintarić)

Tatjana Pintarić
Inicijatorica i voditeljica projekta „Florijan i ja“