• Fotografije-mjesta-001.jpg
 • Fotografije-mjesta-004.jpg
 • Fotografije-mjesta-011.jpg
 • Fotografije-mjesta-015.jpg
 • Fotografije-mjesta-020.jpg
 • Fotografije-mjesta-021.jpg
 • Fotografije-mjesta-026.jpg
 • Fotografije-mjesta-028.jpg
 • Fotografije-mjesta-031.jpg
 • Fotografije-mjesta-032.jpg
 • Fotografije-mjesta-034.jpg
 • Fotografije-mjesta-038.JPG
 • Fotografije-mjesta-042.JPG
 • Fotografije-mjesta-047.JPG
 • Fotografije-mjesta-051.jpg
 • Fotografije-mjesta-053.jpg
 • Fotografije-mjesta-055.jpg
 • Fotografije-mjesta-056.jpg
 • Fotografije-mjesta-057.jpg
 • Fotografije-mjesta-058.jpg
 • Fotografije-mjesta-060.jpg
 • Fotografije-mjesta-061.jpg
 • Fotografije-mjesta-064.jpg
 • Fotografije-mjesta-065.jpg
 • Fotografije-mjesta-066.jpg
 • Fotografije-mjesta-067.jpg
 • Fotografije-mjesta-068.jpg
 • Fotografije-mjesta-069.jpg

Obavještavaju se mještani Općine Dekanovec da NE odlažu glomazni komunalni otpad, građevinski otpad (šuta, cigla, crijep, keramičke pločice, beton...), biološki otpad (granje i trava iz vrtova) te bilo koji drugi otpad na mjesta koja nisu predviđena za takvo odlaganje, posebice kod prvog mosta, uz poljske puteve, šumarke, prostor poduzetničke zone i druge javne površine.

Napominjemo da je neovlašteno odlaganje otpada na javnim površinama zabranjeno i kažnjivo po Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Stoga molimo sve mještane da glomazni otpad odlažu, odnosno prijave za odvoz GKP "PREKOM" Prelog (svaki drugi utorak u mjesecu), a za odlaganje građevinskog i biološkog otpada OBAVEZNO se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Dekanovec za daljnju uputu.

Također molimo mještane da na otvorenom prostoru (vrtovi, dvorišta...) ne pale smeće, korov, suhu travu i druge poljoprivredne i šumske otpatke.

Svi smo puno puta čuli da je očuvanje okoliša u kojem živimo od velikog značaja za život svih nas te da i male stvari mogu promijeniti svijet na bolje. Svi zajedno možemo pridonijeti očuvanju okoliša i prirode te promjenom našeg odnosa prema okolišu i prirodi i zbrinjavanju otpada, omogućiti bolje sutra!

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00 sati

Vikendom i praznicima
Općinski ured ne radi

Informacije

Tel: 040/849-488

Fax: 040/849-488

OIB: 34666892913

IBAN:
HR26 2340009 1860300002

Adresa:
F. Andrašeca 41
40318 Dekanovec

E-mail:
opcina-dekanovec@ck.t-com.hr

Važniji brojevi

Općina Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Fax.: 040/849-488

Načelnik Općine Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Mob.: 098/493-161

Područna Škola Dekanovec
040/849-409

Ambulanta Domašinec
040/863-013

Poštanski ured Dekanovec
040/849-109

Matični ured Dekanovec
040/849-017

Župni Ured Dekanovec
040/849-026

Projekt FINOTEKA

Autobusne linije

Za vrijeme školske nastave

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 6:15 6:40
6:12 6:35    
6:15 6:40    
8:00 8:30    
9:00 9:25    
9:29 10:30    
12:05 12:30    
15:48 16:20    
18:38 19:10    

Za vrijeme školskih praznika

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 Nema linija
6:15 6:40
8:00 8:30
9:29 10:30
15:48 16:20

Navedeno je vrijeme polaska iz Dekanovca i dolaska u Čakovec.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu