KORISNICIMA PRORAČUNA NA PODUČJU OPĆINE DEKANOVEC ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIRANJE
PROGRAMA I PROJEKATA NAMIJENJENIH ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA ZA 2020. GODINU

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Općine Dekanovec iz područja društvenih djelatnosti za financiranje iz Proračuna Općine Dekanovec za 2020. godinu.
Na internetskoj stranici Općine Dekanovec www.dekanovec.hr dana 29.11.2019. godine objavljuje se Javni poziv korisnicima Proračuna Općine Dekanovec za dostavu prijava za financiranje potpore programima i projektima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba.

Pod korisnicima Proračuna Općine Dekanovec podrazumijevaju se organizacije civilnog društva i druge pravne i fizičke osobe, a naročito:

  1. udruge s područja kulture
  2. sportski klubovi i udruženja
  3. humanitarne udruge i udruženja s područja socijalne skrbi
  4. udruge s područja zdravstva
  5. vjerske organizacije
  6. udruge građana
  7. ustanove predškolskog i školskog odgoja
  8. ostale udruge i pojedinci

Poziv za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Javnog poziva, zaključno s 30.12.2019. godine. Cjelovit tekst Javnog poziva korisnicima Proračuna Općine Dekanovec za 2020. godinu te obrasci za prijavu mogu se preuzeti s Internet stranice Općine Dekanovec.

Prijavu na Javni poziv treba dostaviti putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV“ na adresu:

Općina Dekanovec
F. Andrašeca 41
40318 Dekanovec

ili skenirane prijave na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLASA: 230-01/19-01/03
URBROJ: 2109/20-01-19-2

Dekanovec, 29.11.2019.godine

Općinski načelnik Općine Dekanovec
Ivan Hajdarović

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00 sati

Vikendom i praznicima
Općinski ured ne radi

Informacije

Tel: 040/849-488

Fax: 040/849-488

OIB: 34666892913

IBAN:
HR26 2340009 1860300002

Adresa:
F. Andrašeca 41
40318 Dekanovec

E-mail:
opcina-dekanovec@ck.t-com.hr

Važniji brojevi

Općina Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Fax.: 040/849-488

Načelnik Općine Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Mob.: 098/493-161

Područna Škola Florijana
Andrašeca Dekanovec

040/849-409

Ambulanta Domašinec
040/863-013

Poštanski ured Dekanovec
040/372-140

Matični ured Dekanovec
040/849-017

Župni Ured Dekanovec
040/849-026

BIOINSTITUT Čakovec
lov pasa lutalica, uklanjanje lešina
040/391-480
040/390-896
098/463-464 (dežuran)

GKP PRE-KOM Prelog
odvoz smeća
040/645-535

Kalendar događaja u Općini Dekanovec

Projekt FINOTEKA

Autobusne linije

Za vrijeme školske nastave

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 6:15 6:40
6:12 6:35    
6:15 6:40    
8:00 8:30    
9:00 9:25    
9:29 10:30    
12:05 12:30    
15:48 16:20    
18:38 19:10    

Za vrijeme školskih praznika

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 Nema linija
6:15 6:40
8:00 8:30
9:29 10:30
15:48 16:20

Navedeno je vrijeme polaska iz Dekanovca i dolaska u Čakovec.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

Strateški razvojni program Općine Dekanovec

Strateški razvojni program Općine Dekanovec