Obavještavamo vas o otvorenom javnom natječaju ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA obavljanje usluge: PRAŽNJENJE I ODVOZ KOMUNALNIH OTPADNIH VODA IZ INDIVIDUALNIH SUSTAVA ODVODNJE (septičke i sabirne jame) NA PODRUČJU MEĐIMURJA, prema grupama kako slijedi:

 • I. grupa - Grad Mursko Središće (naselja Hlapičina, Križovec, Peklenica i Štrukovec)
 • II. grupa - Općina Belica (naselja Belica i Gardinovec)
 • III. grupa - Općina Dekanovec (naselje Dekanovec)
 • IV. grupa - Općina Domašinec (naselja Domašinec i Turčišće)
 • V. grupa - Općina Donja Dubrava (naselje Donja Dubrava)
 • VI. grupa - Općina Donji Vidovec (naselje Donji Vidovec)
 • VII. grupa - Općina Goričan (naselje Goričan)
 • VIII. grupa - Općina Gornji Mihaljevec (naselja Badličan, Bogdanovec, Dragoslavec Breg, Dragoslavec Selo, Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Martinuševec, Preseka, Prhovec, Tupkovec, Vugrišinec i Vukanovec)
 • IX. grupa - Općina Mala Subotica (naselja Držimurec, Mala Subotica, Palovec, Piškorovec, Strelec i Sveti Križ)
 • X. grupa - Općina Podturen (naselja Celine, Ferketinec, Miklavec, Novakovec i Sivica)
 • XI. grupa - Općina Selnica (naselja Bukovec, Donji Koncovčak, Donji Zebanec, Gornji Zebanec, Merhatovec, Plešivica, Praporčan, Selnica, Zavešćak, Zebanec Selo)
 • XII. grupa - Općina Sveta Marija (naselja Donji Mihaljevec i Sveta Marija)
 • XIII. grupa - Općina Sveti Juraj na Bregu (naselja Dragoslavec, Frkanovec, Okrugli Vrh, Pleškovec dio, Vučetinec dio i Zasadbreg dio)
 • XIV. grupa - Općina Sveti Martin na Muri (Brezovec, Čestijanec, Gornji Koncovčak, Gradišćak, Grkavešćak, Jurovčak, Jurovec, Kaplešćak, Lapšina, Marof, Sveti Martin na Muri, Toplice Sveti Martin, Vrhovljan i Žabnik)
 • XV. grupa - Općina Štrigova (Banfi, Grabrovnik, Jalšovec, Leskovec, Prekopa, Robadje, Stanetinec, Sveti Urban, Štrigova i Železna Gora)
 • XVI. grupa - Općina Vratišinec (naselja Gornji Kraljevec i Vratišinec)

Rok za dostavu ponuda je 05. lipnja 2020. godine do 11,00 sati.

Dokumentacija za javni natječaj objavljena je na https://medjimurske-vode.hr/javna-nabava/

Natječaj je objavljen na web stranicama Međimurskih voda te u listu Međimurje od 18.05.2020.

Na natječaj se mogu prijaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti koji zadovoljavaju uvjete prema natječaju na str. 5. i 6. Dokumentacije za javni natječaj.

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00 sati

Vikendom i praznicima
Općinski ured ne radi

Informacije

Tel: 040/849-488

Fax: 040/849-488

OIB: 34666892913

IBAN:
HR26 2340009 1860300002

Adresa:
F. Andrašeca 41
40318 Dekanovec

E-mail:
opcina-dekanovec@ck.t-com.hr

Važniji brojevi

Općina Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Fax.: 040/849-488

Načelnik Općine Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Mob.: 098/493-161

Područna Škola Florijana
Andrašeca Dekanovec

040/849-409

Ambulanta Domašinec
040/863-013

Poštanski ured Dekanovec
040/372-140

Matični ured Dekanovec
040/849-017

Župni Ured Dekanovec
040/849-026

BIOINSTITUT Čakovec
lov pasa lutalica, uklanjanje lešina
040/391-480
040/390-896
098/463-464 (dežuran)

GKP PRE-KOM Prelog
odvoz smeća
040/645-535

Kalendar događaja u Općini Dekanovec

Projekt FINOTEKA

Autobusne linije

Za vrijeme školske nastave

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 6:15 6:40
6:12 6:35    
6:15 6:40    
8:00 8:30    
9:00 9:25    
9:29 10:30    
12:05 12:30    
15:48 16:20    
18:38 19:10    

Za vrijeme školskih praznika

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 Nema linija
6:15 6:40
8:00 8:30
9:29 10:30
15:48 16:20

Navedeno je vrijeme polaska iz Dekanovca i dolaska u Čakovec.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

Strateški razvojni program Općine Dekanovec

Strateški razvojni program Općine Dekanovec