Marija Marković
Referent za opće i upravne poslove, poslove vijeća, te financije i proračun
Kontakt: 040/849-488, svaki radni dan od 7 do 15 sati

Grb

Grb Općine Dekanovec ima sljedeći izgled: u svijetlo plavom polju srcoliko – trokutastog štita ukriženi su desno ukoso crni klarinet, a lijevo ukoso bijelo – srebrno pero. (Čl. 5, Statut, 2013.)

grb

Zastava

Zastava Općine Dekanovec je jednobojne plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, sukladno zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Dekanovec obostrano, obrubljen zlatno-žutom trakom. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Poštovani,

dobrodošli na službene stranice Općine Dekanovec!

Svrha i cilj ovih stranica je što kvalitetnija i pravovremena komunikacija poglavito Vas mještana s općinskim načelnikom, članovima Općinskoga vijeća te sa zaposlenicima u općinskom uredu.

Iako najmanja općina u Međimurju, od osnutka 1997. godine Dekanovec proživljava značajan gospodarski, infrastrukturni, turistički i društveni preobražaj. Od jedinice lokalne samouprave pod posebnom državnom skrbi, postepeno se razvija u respektabilnu općinu poželjnu za život.
Budući da smo se uspješno othrvali mnogim iskušenjima i problemima, nastavljamo prema novim ciljevima promovirajući sve naše komparativne prednosti koje će, iskreno vjerujem, prepoznati potencijalni ulagači čije investicije su uvijek dobrodošle na području općine Dekanovec.

Učinit ćemo sve što je potrebno kako bismo tvrtkama i obrtima olakšali ulazak i pokretanje proizvodnje u našim Poduzetničkim zonama Trate i južnoj zoni Berek.
Razvitak općine Dekanovec temelji se na obrtima i malim tvrtkama, ali isto tako na modernim i uspješnim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Zahvaljujući njima, ali i želji naših mladih ljudi da se školuju i svojim radom pridonose razvoju cjelokupnog društva, općina Dekanovec može se pohvaliti s vrlo malim stupnjem nezaposlenosti.

Tradicijske i kulturne vrijednosti kojima posvećujemo posebnu pozornost, prirodne ljepote i čist okoliš, a posebno radišni i gostoljubivi mještani, generator su razvoja našeg kraja i najbolja pozivnica da, ako još niste, ipak posjetite Dekanovec i svim čulima uživate u iznimnoj ljepoti krajobraza uz rijeku Muru.
Među ključnim čimbenicima koji uvjetuju razvoj općine Dekanovec, svakako je dobra suradnja sa susjednim općinama i Županijom, ali i državnim institucijama i ustanovama.

Najviše se ponosimo našim mjesnim udrugama i društvima jer se zahvaljujući njima pronosi glas o Dekanovcu diljem Hrvatske i svijeta. Želja nam je da se suradnja nastavi, a Općina će svim udrugama i društvima pružiti kvalitetnu potporu u realizaciji novih projekata.
Na našoj stranici pronaći ćete „Kalendar događanja“ za aktualnu kalendarsku godinu. Tako sami možete odabrati vrijeme i događaj koji će Vas privući u Dekanovec.

Kad god došli, u središtu mjesta, u parku ispred zgrade Općine, pogledom će Vas ispratiti „brončani“ Florijan Andrašec, spomenik jednom od najpoznatijih hrvatskih pučkih pjesnika, ujedno ponos svih Dekanovčana. Njemu u čast, svake godine povodom Dana Međimurske županije održava se kulturna manifestacija „Glazbena večer kantora Florijana Andrašeca na kojoj se promiče kajkavsko narječje i bogata međimurska pisana ostavština.

Vjerujem da ćemo Vas na ovaj način još kvalitetnije i potpunije informirati o našem radu, o razvojnim planovima i projektima. Isto tako, želimo Vas potaknuti, inspirirati i pružiti Vam mogućnost da svojim prijedlozima, kritikama, pitanjima, komentarima i eventualnim rješenjima aktivno sudjelujete u radu općinskih tijela na dobrobit Dekanovca. Isključivo zajedničkim naporom i međusobnim uvažavanjem možemo povećati učinkovitost, omogućiti brži razvoj i napredak te nastaviti s transparentnim radom.

S poštovanjem,
načelnik Ivan Hajdarović

View the embedded image gallery online at:
http://www.dekanovec.hr/web/informacije#sigFreeIdd866f47958

Poštovani, s osobitim zadovoljstvom pozivam Vas na promociju knjige «DABROVA PRIČA» autora Josipa Horvata Majzeka koja opisuje vrijednosti i ljepote rijeke Mure a ponajviše ljepote prirode našeg područja.

"Dabrova priča" je monografija o dabru (Castorfiber) najmlađoj životinjskoj vrsti na području Republike Hrvatske. Knjiga je pisana na tri jezika (hrvatski, njemački i engleski) i sadrži više od 200 fotografija dabrova snimljenih na rijekama Muri i Dravi. Recenziju su napisali prof. dr. sc. Marijan Grubešić i mr. sc. Gerhard Schwab.

Promocija knjige održati će se 19.03.2015. godine na blagdan Sv. Josipa kada se ujedno u Dekanovcu održava proštenje. Početak je u 18:00 sati u dvorani Doma kulture Dekanovec.

S poštovanjem,
načelnik Općine Dekanovec
Ivan Hajdarović v.r.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Općina Dekanovec javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Dekanovec na sljedeće moguće načine:

 1. putem telefona na broj: +385 (0)40 849 488  
 2. putem faksa na broj: +385 (0)40 849 488  
 3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 4. poštom na adresu: Općina Dekanovec, F. Andrašeca 41, 40318 Dekanovec, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 5. osobno na adresu: Općina Dekanovec, F. Andrašeca 41, 40318 Dekanovec, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Službenik za informiranje:

Marija Marković
Općina Dekanovec, F. Andrašeca 41, 40318 Dekanovec
Tel.: +385 (0) 40 849 488  
Fax: +385 (0) 40 849 488  
E-mail službenika za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:00 do 15:00 sati

Naknada za pristup informacijama

Općina Dekanovec ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslika jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. preslika jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. preslika jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 4. preslika jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokasete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Dekanovec izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13),
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
 • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14),
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Interni akti

 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje,
 • Odluka o ustrojavanju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
 • Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Dekanovec,
 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
 • Zahtjev za pristup informacijama,
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Najčešće tražena informacija:

Poštovani,
U svrhu provedbe istraživanja predviđenog projektom, molimo Vas da nam dostavite sljedeće informacije:
- listu trgovačkih društava u kojima Općina Dekanovec ima udio, odnosno su/vlasnik je tog trgovačkog društva.

Molimo Vas da nam odgovorite pismenim putem sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem!

Odgovor:

Poštovani,
Sukladno Zahtjevu za pristup informacijama od 12.11.2015. godine, naslovu upućujemo traženu informaciju:

Općina Dekanovec ima udio u slijedećim trgovačkim društvima:

1. MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Obrtnička 4, 40 000 Čakovec. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., www.medjimurje-plin.hr, 040/396-279. Postotak udjela Općine Dekanovec je 0,8%.
2. MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, 40 000 Čakovec. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., www.medjimurske-vode.hr, 040/373-700. Postotak udjela Općine Dekanovec je 0,49%.

S poštovanjem!

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00 sati

Vikendom i praznicima
Općinski ured ne radi

Informacije

Tel: 040/849-488

Fax: 040/849-488

OIB: 34666892913

IBAN:
HR26 2340009 1860300002

Adresa:
F. Andrašeca 41
40318 Dekanovec

E-mail:
opcina-dekanovec@ck.t-com.hr

Važniji brojevi

Općina Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Fax.: 040/849-488

Načelnik Općine Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Mob.: 098/493-161

Područna Škola Dekanovec
040/849-409

Ambulanta Domašinec
040/863-013

Poštanski ured Dekanovec
040/849-109

Matični ured Dekanovec
040/849-017

Župni Ured Dekanovec
040/849-026

Projekt FINOTEKA

Autobusne linije

Za vrijeme školske nastave

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 6:15 6:40
6:12 6:35    
8:00 8:30    
9:00 9:25    
9:29 10:30    
12:05 12:30    
15:48 16:20    
18:38 19:10    

Za vrijeme školskih praznika

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 Nema linija
6:15 6:40
8:00 8:30
9:29 10:30
15:48 16:20

Navedeno je vrijeme polaska iz Dekanovca i dolaska u Čakovec.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu