Pozivaju se mještani da prijave štetu na poljoprivrednim površinama (ratarske i povrltarske kulture, krmno bilje i voćnjaci) te građevinskim objektima na području Općine Dekanovec koja je nastala zbog nepogoda uzrokovanih jakim vjetrom i tučom 11. srpnja 2017. godine. Šteta se može prijaviti u prostorijama Općine Dekanovec od 18.7. do 28.7.2017. godine u vremenu od 8 do 14 sati.

Prijavi je potrebno priložiti:

  • ispunjen obrazac prijave štete
  • kopija posjedovnog lista (za poljoprivredne kulture)
  • kopija vlasničkog lista (za građevinske objekte)
  • izjava da prijavljene kulture i objekti nisu osigurani kod osiguravajućeg društva
  • ako Posjedovni ili vlasnički list ne stoji na prijavitelja, obavezno uz Posjedovno ili vlasnički list dostaviti i preliku Ugovora o najmu ako ste zakupac, a ne vlasnik, ili Rješenje o nasljeđivanju ako ste nasljednik

Obrasci za prijavu mogu se podići u uredu Općine Dekanovec ili preuzeti na službenim web stranicama Općine. Po isteku roka za podnošenje prijava prijavljene površine i objekti obići će se u svrhu utvrđivanja istinitosti i ispravnosti prijava. Kontakt telefon: 040 849 488.

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00 sati

Vikendom i praznicima
Općinski ured ne radi

Informacije

Tel: 040/849-488

Fax: 040/849-488

OIB: 34666892913

IBAN:
HR26 2340009 1860300002

Adresa:
F. Andrašeca 41
40318 Dekanovec

E-mail:
opcina-dekanovec@ck.t-com.hr

Važniji brojevi

Općina Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Fax.: 040/849-488

Načelnik Općine Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Mob.: 098/493-161

Područna Škola Dekanovec
040/849-409

Ambulanta Domašinec
040/863-013

Poštanski ured Dekanovec
040/849-109

Matični ured Dekanovec
040/849-017

Župni Ured Dekanovec
040/849-026

Projekt FINOTEKA

Autobusne linije

Za vrijeme školske nastave

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 6:15 6:40
6:12 6:35    
6:15 6:40    
8:00 8:30    
9:00 9:25    
9:29 10:30    
12:05 12:30    
15:48 16:20    
18:38 19:10    

Za vrijeme školskih praznika

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 Nema linija
6:15 6:40
8:00 8:30
9:29 10:30
15:48 16:20

Navedeno je vrijeme polaska iz Dekanovca i dolaska u Čakovec.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu