Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 153/13. i 65/17), Općina Dekanovec, Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade obavještava javnost o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dekanovec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 3/05) Općinsko vijeće Općine Dekanovec donijelo je Odluku o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dekanovec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 9/2018).

Detaljne informacije o tijeku izrade I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dekanovec mogu se dobiti u Općini Dekanovec, Jedinstveni upravni odjel, F. Andrašeca 41, 40318 Dekanovec, ili upitom na broj 040 849 488.

 

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Općina Dekanovec, Jedinstveni upravni odjel i Općinski načelnik Općine Dekanovec, kao nositelj izrade obavještavaju javnost

O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE DEKANOVEC
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/05)


Općinsko vijeće Općine Dekanovec donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dekanovec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/05).

Detaljne informacije o tijeku I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dekanovec mogu se dobiti u Općini Dekanovec, Jedinstveni upravni odjel, ulica Florijana Andrašeca 41, 40 318 Dekanovec, ili upitom na broj 040/849 488.

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00 sati

Vikendom i praznicima
Općinski ured ne radi

Informacije

Tel: 040/849-488

Fax: 040/849-488

OIB: 34666892913

IBAN:
HR26 2340009 1860300002

Adresa:
F. Andrašeca 41
40318 Dekanovec

E-mail:
opcina-dekanovec@ck.t-com.hr

Važniji brojevi

Općina Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Fax.: 040/849-488

Načelnik Općine Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Mob.: 098/493-161

Područna Škola Florijana
Andrašeca Dekanovec

040/849-409

Ambulanta Domašinec
040/863-013

Poštanski ured Dekanovec
040/849-109

Matični ured Dekanovec
040/849-017

Župni Ured Dekanovec
040/849-026

BIOINSTITUT Čakovec
lov pasa lutalica, uklanjanje lešina
040/391-480
040/390-896
098/463-464 (dežuran)

GKP PRE-KOM Prelog
odvoz smeća
040/645-535

Projekt FINOTEKA

Autobusne linije

Za vrijeme školske nastave

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 6:15 6:40
6:12 6:35    
6:15 6:40    
8:00 8:30    
9:00 9:25    
9:29 10:30    
12:05 12:30    
15:48 16:20    
18:38 19:10    

Za vrijeme školskih praznika

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 Nema linija
6:15 6:40
8:00 8:30
9:29 10:30
15:48 16:20

Navedeno je vrijeme polaska iz Dekanovca i dolaska u Čakovec.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu