Popis korisnika sponzorstva i donacija za razdoblje 1.1.2017. - 31.12.2017.

 Rbr   Primatelj Donacija (kn)  Sponzorstvo (kn) 
Ukupno (kn) 
1.  DVD Dekanovec 19.084,24 0,00 19.084,26
2.  Limena glazba Dekanovec 36.780,00 0,00 36.780,00
3.  Međimursko potrošač 415,00 0,00 415,00
4.  GD Crvenog križa Čakovec 4.000,00 0,00 4.000,00
5.  ŠRD Mura Dekanovec 1.322,11 0,00 1.322,11
6.  Župa Svih Svetih Dekanovec 5.000,00 0,00 5.000,00
7.  Studio M (za festival «Kre Mure i Drove») 0,00 5.000,00 5.000,00
8.  Bibliobus 1.500,00 0,00 1.500,00
9.  NK Mladost Dekanovec 0,00 5.000,00 5.000,00
10.  Političke stranke 1.800,00 0,00 1.800,00
11.  Udruga slijepih Međimurske županije 300,00 0,00 300,00

 Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2016. godini

 Rbr   Primatelj Donacija (kn)  Sponzorstvo (kn) 
Ukupno (kn) 
1.  DVD Dekanovec 33.090,45 0,00 33.090,45
2.  Limena glazba Dekanovec 32.750,00 0,00 32.750,00
3.  NK Mladost Dekanovec 21.422,01 0,00 21.422,01
4.  ŠRD Mura Dekanovec 4.000,00 0,00 4.000,00
5.  Župa Svih Svetih Dekanovec 5.000,00 0,00 5.000,00
6.  Područna škola Dekanovec 15.000,00 0,00 15.000,00
7.  Studio M (za festival "Kre Mure i Drove") 0,00 5.000,00 5.000,00
8.  LD Fazan Dekanovec 4.000,00 0,00 4.000,00
9.  Bibliobus 1.500,00 0,00 1.500,00
10.  Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata (Ogranak Podturen - Dekanovec) 2.000,00 0,00 2.000,00
11.  Političke stranke 1.400,00 0,00 1.400,00

 Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2015. godini

 Rbr   Primatelj Donacija (kn)  Sponzorstvo (kn) 
Ukupno (kn) 
1.  DVD Dekanovec 154.018,78 0,00 154.018,78
2.  Limena glazba Dekanovec 26.200,00 0,00 26.200,00
3.  NK Mladost Dekanovec 33.930,25 0,00 33.930,25
4.  ŠRD Mura Dekanovec 2.000,00 0,00 2.000,00
5.  Župa Svih Svetih Dekanovec 5.000,00 0,00 5.000,00
6.  Područna škola Dekanovec 9.910,00 0,00 9.910,00
7.  Studio M (za festival "Kre Mure i Drove") 0,00 5.000,00 5.000,00
8.  Crveni križ 5.098,77 0,00 5.098,77
9.  Bibliobus 1.500,00 0,00 1.500,00
10.  Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata (Ogranak Podturen - Dekanovec) 500,00 0,00 500,00
11.  Međimurski potrošač 832,00 0,00 832,00
12.  Političke stranke 1.800,00 0,00 1.800,00

 Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2014. godini

 Rbr   Primatelj Donacija (kn)  Sponzorstvo (kn) 
Ukupno (kn) 
1.  DVD Dekanovec 50.664,29 0,00 50.664,29
2.  Limena glazba Dekanovec 50.306,98 0,00 50.306,98
3.  KUU Florijan Andrašec 5.233,00 0,00 5.233,00
4.  NK Mladost Dekanovec 36.458,31 0,00 36.458,31
5.  ŠRD Mura Dekanovec 5.639,96 0,00 5.639,96
6.  LD Fazan 5.000,00 0,00 5.000,00
7.  Župa Svih Svetih Dekanovec  10.000,00  0,00 10.000,00
8.  Područna škola Dekanovec 7.910,00 0,00 7.910,00
9.  Studio M (za festival "Kre Mure i Drove") 0,00 5.000,00 5.000,00
10.  Crveni križ 1.000,00 0,00 1.000,00
11.  Bibliobus 1.500,00 0,00 1.500,00
12.  Povijesno društvo Međimurske županije 2.000,00 0,00 2.000,00
13.  Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata (Ogranak Podturen – Dekanovec) 1.000,00 0,00 1.000,00
14.  Udruga Veterana 7. gardijske brigade "Puma" 1.000,00 0,00 1.000,00
15.  Udruga "Domaja" 4.500,00 0,00 4.500,00
16.  Udruga "Pelud.net" 1.000,00 0,00 1.000,00
17.  Međimurski potrošač 744,00 0,00 744,00
18.  Udruga mažuretkinja Općine Dekanovec 500,00 0,00 500,00
19.  Ženska vokalna skupina Sv. Marko Selnica 800,00 0,00 800,00
20.  Centar za odgoj i obrazovanje 500,00 0,00 500,00
21.  Političke stranke 1.800,00 0,00  1.800,00

Stanje na dan 23.12.2014. godine.

Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2013. godini

 Rbr   Primatelj Donacija (kn)  Sponzorstvo (kn) 
Ukupno (kn) 
1.  DVD Dekanovec 39.265,47  0,00  39.265,47 
2.  Limena glazba Dekanovec 16.660,30  0,00  16.660,30 
3.  KUU Florijan Andrašec 2.895,02  0,00  2.895,02 
4.  NK Mladost Dekanovec 13.833,77  0,00  13.833,77 
5.  ŠRD Mura Dekanovec 4.750,00  0,00  4.750,00 
6.  Područna škola Dekanovec 3.798,00  0,00  3.798,00 
7.  Studio M (za festival "Kre Mure i Drove") 0,00  5.000,00  5.000,00 
8.  Crveni križ 3.379,68  0,00  3.379,68 
9.  Bibliobus 1.500,00  0,00  1.500,00 
10.  Udruga umirovljenika 1.000,00  0,00  1.000,00 
11.  Puhački orkestar Općine Domašinec 1.000,00  0,00  1.000,00 
12.  Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata (Ogranak Podturen – Dekanovec) 1.000,00  0,00  1.000,00 
13.  Centar za odgoj i obrazovanje 500,00  0,00  500,00 
14.  Političke stranke 1.800,00  0,00  1.800,00 

Stanje na dan 31.12.2013. godine.

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00 sati

Vikendom i praznicima
Općinski ured ne radi

Informacije

Tel: 040/849-488

Fax: 040/849-488

OIB: 34666892913

IBAN:
HR26 2340009 1860300002

Adresa:
F. Andrašeca 41
40318 Dekanovec

E-mail:
opcina-dekanovec@ck.t-com.hr

Važniji brojevi

Općina Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Fax.: 040/849-488

Načelnik Općine Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Mob.: 098/493-161

Područna Škola Florijana
Andrašeca Dekanovec

040/849-409

Ambulanta Domašinec
040/863-013

Poštanski ured Dekanovec
040/372-140

Matični ured Dekanovec
040/849-017

Župni Ured Dekanovec
040/849-026

BIOINSTITUT Čakovec
lov pasa lutalica, uklanjanje lešina
040/391-480
040/390-896
098/463-464 (dežuran)

GKP PRE-KOM Prelog
odvoz smeća
040/645-535

Kalendar događaja u Općini Dekanovec

Projekt FINOTEKA

Autobusne linije

Za vrijeme školske nastave

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 6:15 6:40
6:12 6:35    
6:15 6:40    
8:00 8:30    
9:00 9:25    
9:29 10:30    
12:05 12:30    
15:48 16:20    
18:38 19:10    

Za vrijeme školskih praznika

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 Nema linija
6:15 6:40
8:00 8:30
9:29 10:30
15:48 16:20

Navedeno je vrijeme polaska iz Dekanovca i dolaska u Čakovec.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

Strateški razvojni program Općine Dekanovec

Strateški razvojni program Općine Dekanovec