Savjet za zaštitu potrošaća Općine Dekanovec

 1. MONIKA HORVAT, Dekanovec, Murska 16, predsjednik
 2. MELANI HLIŠĆ, Dekanovec, Prvomajska 16, član
 3. NADA TOMAŠEK, Dekanovec, F. Andrašeca 111, član
 4. ANA ŽVORC, Dekanovec, Prvomajska 43a, član
 5. POLIŠANSKI ZLATKO, Prelog, Čakovečka 83, član

Odbor za financije i proračun

 1. VLADIMIR JAMBROŠIĆ, Kalnička 41, predsjednik
 2. LJUBICA ĐURKIN, F. Andrašeca 43a, član
 3. VLADIMIR HAJDAROVIĆ, F. Andrašeca 30, član

Odbor za Statut i Poslovnik

 1. SUZANA PETAK, J. Kocijana 25, predsjednika
 2. KATARINA KOLARIĆ, Prvomajska 6, član
 3. IVICA PINTARIĆ, F. Andrašeca 14, član

Povjerenstvo za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 1. IVICA PINTARIĆ, F. Andrašeca 14, predsjednik
 2. LJUBICA ĐURKIN, F. Andrašeca 43a, član
 3. KATARINA KOLARIĆ, Prvomajska 6, član

Inventurna komisija

 1. MELANI HLIŠĆ, Prvomajska 18, predsjednik
 2. PINTARIĆ IVICA, F. Andrašeca 14, član
 3. NADA TOMAŠEK, F. Andrašeca 111, član

Povjerenstvo za javna priznanja

 1. VLADIMIR JAMBROŠIĆ, Kalnička 41, predsjednik
 2. SUZANA PETAK, J. Kocijana 25, član
 3. MIROSLAV PETERMANEC, F. Andrašeca 7a, član
 4. SNJEŽANA SABOLEK, Kalnička 36, član
 5. VLADIMIR HAJDAROVIĆ, F. Andrašeca 30, član

Povjerenstvo za promet nekretnina i natječaja

 1. IVICA PINTARIĆ, F. Andrašeca 14, predsjednik
 2. MELANI HLIŠĆ, Prvomajska 18, član
 3. MARIJA MARKOVIĆ, II. Zaloka 22, član

Odbor za društvene djelatnosti, kulturu, šport, školski i predškolski odgoj

 1. SUZANA PETAK, J. Kocijana 25, predsjednik
 2. MIROSLAV PETERMANEC, F. Andrašeca 7a, član
 3. MELANI HLIŠĆ, Prvomajska 18, član

Socijalno vijeće

 1. LJUBICA ĐURKIN, F. Andrašeca 43a, predsjednik
 2. KATARINA KOLARIĆ, Prvomajska 6, član
 3. VLADIMIR HAJDAROVIĆ, F. Andrašeca 30, član

Uprava groblja

 1. VLADIMIR HAJDAROVIĆ, F. Andrašeca 30, predsjednik
 2. LJUBICA ĐURKIN, F. Andrašeca 43a, član
 3. MONIKA HORVAT, Murska 16, član

Potpisnici dokumentacije platnog prometa

 1. IVAN HAJDAROVIĆ, Kalnička 24, Dekanovec
 2. VLADIMIR JAMBROŠIĆ, Kalnička 41, Dekanovec
 3. SUZANA PETAK, Josipa Kocijana 25, Dekanovec
 4. MARIJA MARKOVIĆ, II. Zaloka 22, Podturen

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00 sati

Vikendom i praznicima
Općinski ured ne radi

Informacije

Tel: 040/849-488

Fax: 040/849-488

OIB: 34666892913

IBAN:
HR26 2340009 1860300002

Adresa:
F. Andrašeca 41
40318 Dekanovec

E-mail:
opcina-dekanovec@ck.t-com.hr

Važniji brojevi

Općina Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Fax.: 040/849-488

Načelnik Općine Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Mob.: 098/493-161

Područna Škola Florijana
Andrašeca Dekanovec

040/849-409

Ambulanta Domašinec
040/863-013

Poštanski ured Dekanovec
040/372-140

Matični ured Dekanovec
040/849-017

Župni Ured Dekanovec
040/849-026

BIOINSTITUT Čakovec
lov pasa lutalica, uklanjanje lešina
040/391-480
040/390-896
098/463-464 (dežuran)

GKP PRE-KOM Prelog
odvoz smeća
040/645-535

Kalendar događaja u Općini Dekanovec

Projekt FINOTEKA

Autobusne linije

Za vrijeme školske nastave

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 6:15 6:40
6:12 6:35    
6:15 6:40    
8:00 8:30    
9:00 9:25    
9:29 10:30    
12:05 12:30    
15:48 16:20    
18:38 19:10    

Za vrijeme školskih praznika

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 Nema linija
6:15 6:40
8:00 8:30
9:29 10:30
15:48 16:20

Navedeno je vrijeme polaska iz Dekanovca i dolaska u Čakovec.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

Strateški razvojni program Općine Dekanovec

Strateški razvojni program Općine Dekanovec