Odluke Općinskog načelnika za 2014. godinu:

 1. Zaključak o arhivskom istraživanju povijesti Općine Dekanovec
 2. Zaključak o povratu uplaćenog komunalnog doprinosa
 3. Odluka o odabiru ponude za prijevoz učenika Osnovne škole Domašinec
 4. Zaključak  o tekućoj donaciji Područnoj školi Dekanovec
 5. Zaključak o tekućoj donaciji Udruzi za promicanje Internet umjetnosti i kulture «Pelud.Net»
 6. Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti
 7. Plan nabave Općine Dekanovec za 2014.godinu.
 8. Zaključak o tekućoj donaciji Udruzi veterana 7.gardijske brigade «PUMA»
 9. Izvješće o provedbi Plana gospodarenje otpadom na području Općine Dekanovec za 2013.godinu
 10. Izvješće načelnika Općine Dekanovec (za razdoblje od 01.07.-31.12.2013.godine)
 11. Zaključak o obustavi rješenja
 12. Zaključak o tekućoj donaciji LD »Fazan» Dekanovec-Podturen
 13. Zaključak o sudjelovanju u projektu FINOTEKA.com
 14. Zaključak o tekućoj donaciji udruzi mažoretkinja Općine Domašinec
 15. Zaključak o tekućoj donaciji udruzi tradicijskog i kreativnog glazbenog stvaralaštva «Domaja»
 16. Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga DPU-a
 17. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Dekanovec u 2013.godini.
 18. Plan ,čuvanje i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone i u predžetvenoj sezoni u 2014.godini u Općini Dekanovec
 19. Odluka o odabiru kandidata za stručno osposobljavanje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dekanovec
 20. Zaključak o sponzorstvu emisije «Kre Mure i Drove»
 21. Odluka o sanaciji poljskih puteva na području općine Dekanovec
 22. Odluka o donaciji poplavljenim područjima u Republici Hrvatskoj
 23. Zaključak o tekućoj donaciji Udruzi za zaštitu potrošača Međimurske županije
 24. Zaključak o kupnji programskog paketa urudžbeni zapisnik/digitalna arhiva
 25. Odluka o produljenju Ugovora o koncesiji broj 1/2009
 26. Zaključak o pokroviteljstvu i donaciji Limenoj glazbi Dekanovec
 27. Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akta u uredskom poslovanju Općine Dekanovec za 2014.godinu.
 28. Zaključak o popravku poklopca na području Općine Dekanovec
 29. Zaključak o tekućoj donaciji za tiskanje knjige «Dabrova priča»
 30. Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik dimnjačarskih poslova na području Općine Dekanovec
 31. Zaključak o održavanju mjuzikla «Možima na komediju, ženama na zdrovje»
 32. Zaključak o procjeni etno albuma «Munine viže»
 33. Zaključak o proslavi Dana Općine Dekanovec u sklopu obilježavanja 12-tog Međunarodnog spusta murskih ladji
 34. Zaključak o izradi 2 štanda za potrebe udruga na području Općine Dekanovec
 35. Odluka o prihvaćanju ponude za kupnju traktor kosilice
 36. Odluka o kupnji trimera za potrebe NK Mladost Dekanovec
 37. Odluka o kupnji trimer za potrebe ŠRD Mura Dekanovec
 38. Izvješće načelnika  Općine Dekanovec za razdoblje od 01.01.-30.06.2014.godine.
 39. Odluka o kupnji sportske opreme za NK Mladost Dekanovec
 40. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora i osnivanje komisije za provedbu natječaja
 41. Odluka o izradi energetskog pregleda javne rasvjete na području Općine Dekanovec
 42. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora
 43. Zaključak o sufinanciranju škole plivanja za dvije učenice sa područja Općine Dekanovec
 44. Zaključak o tekućoj donaciji «Međimurskoj zakladi za obrazovanje dr.Vinko Žganec»
 45. Zaključak o zatvaranju dijela Županijske ceste broj 2003.povodom Dana mrtvih
 46. Odluka o odabiru ponude za obavljanje poslova sistemske deratizacije na području Općine Dekanovec
 47. Zaključak o prihvaćanju zamolbe DVD-a Dekanovec za donaciju a kupnju novog vatrogasnog navalnog vozila
 48. Odluka o ustrojavanju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Dekanovec
 49. Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 50. Zaključak o dodjeli stipendija za akademsku 2014./15. godinu
 51. Odluka o odabiru ponude za poslove održavanja prometnica u zimskom periodu 2014./15. godine na području Općine Dekanovec
 52. Prijedlog Proračuna za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017. godinu
 53. Odluka o kupnji zemljišta za formiranje parcela – zapadni dio Dekanovca
 54. Zaključak o povratu studentske stipendije
 55. Zaključak o tekućoj donaciji crkvi Svih Svetih u Dekanovcu
 56. Zaključak o tekućoj donaciji Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec
 57. Zaključak o provedbi stručnog pregleda «Energetske učinkovitosti obiteljskih kuća» na području Općine Dekanovec
 58. Zaključak o isplati dječjih darova
 59. Zaključak o darivanju djece

Odluke Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.-31.12.2013. godine

 1. Zaključak o donaciji knjiga DVD-u Dekanovec
 2. Odluka i prikupljanju i odvozu selektivnog otpada
 3. Odluka o odabiru ponude za prijevoz učenika osnovne škole Domašinec
 4. Odluka o tekućoj donaciji PŠ Dekanovec
 5. Odluka o izvođenju vodovodnih izvoda u ulici F. Andrašeca u Dekanovcu
 6. Plan nabave Općine Dekanovec za 2013. godinu
 7. Odluka o izvođenju radova na podizanju hidranata, hidrantskih kapa, te kapa za priključke u ulici F. Andrašeca u Dekanovcu
 8. Odluka o popravku i zamjeni dotrajalih rasvjetnih tijela na području Općine Dekanovec
 9. Zaključak o izvođenju pripremnih radova prije asfaltiranja ulice F. Andrašeca
 10. Zaključak o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Dekanovec
 11. Zaključak o prihvaćanju zamolbe LD Fazan Dekanovec
 12. Procedura obračuna i naplate vlastitih prihoda
 13. Odluka o izvođenju radova za projekt Sanacija prometnica do rijeke Mure
 14. Odluka o izradi projektne dokumentacije za plinske priključke u ulici F. Andrašeca
 15. Izvješće načelnika Općine Dekanovec (za razdoblje od 01.01.-31.12.2012. godine)
 16. Odluka o izvođenju radova – plinski priključci
 17. Zaključak o medijskom praćenju na portalu eMedjimurje.hr
 18. Zaključak o sponzorstvu emisije «Kre Mure i Drove»
 19. Odluka o volonterskom obnašanju dužnosti općinskog načelnika Općine Dekanovec
 20. Zaključak o povratu studentske stipendije
 21. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u pred žetvenoj i žetvenoj sezoni 2013. godine u Općini Dekanovec
 22. Zaključak o naknadi Franji Božiću – za prikupljeni materijal Florijana Andrašeca (knjige i fotografije velikog formata)
 23. Zaključak o proslavi dana Općine Dekanovec uz svečano otvorenje prometnice do rijeke Mure u okviru Međunarodnog spusta Murskih ladji – Mura 2013. godine, te obilježavanja ulaska RH u Europsku uniju
 24. Zaključak o sponzorstvu održavanja 20. smotre puhačkih orkestara i limenih glazbi Međimurske županije
 25. Zaključak o prihvaćanju otkaza ugovora o zakupu poslovnog prostora
 26. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora i osnivanje komisije za provedbu natječaja
 27. Zaključak o Nogometnom klubu Mladost Dekanovec
 28. Zaključak o Nogometnom klubu Mladost Dekanovec
 29. Zaključak o tekućoj donaciji Udruzi umirovljenika Međimurske županije – podružnica Podturen
 30. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za najam poslovnog prostora
 31. Evidencija svih ugovora sklopljenih u 2012.godini
 32. Zaključak o pokroviteljstvu "Glazbene večeri kantora Florijana Andrašeca"
 33. Zaključak o naknadi Franji Božiću
 34. Zaključak o pripomoći u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dekanovec
 35. Zaključak o sudjelovanju u organizaciji u sklopu Europskog tjedna kretanja, povodom svjetskog dana bez automobila
 36. Zaključak o raspisivanju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika
 37. Zaključak o prihvaćanju sporazuma o sufinanciranju rada osobnih asistenata učenicima s poteškoćama u razvoju
 38. Zaključak o zatvaranju dijela Županijske ceste broj 2003. povodom Dana mrtvih
 39. Zaključak o postavljanju prometnih znakova
 40. Odluka o osnivanju Komisije za prijem u službu
 41. Odluka o odabiru ponude za obavljanje poslova sistematske deratizacije na području Općine Dekanovec
 42. Odluka o odabiru kandidata za prijem u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika za radno mjesto "Referent za opće i upravne poslove, poslove vijeća, te financije i proračun u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dekanovec"
 43. Odluka o obročnoj otplati dugovanja prema Općini Dekanovec
 44. Zaključak o tekućoj donaciji centru za odgoj i obrazovanje Čakovec
 45. Zaključak o dodjeli studentskih stipendija za akademsku 2013./14. godinu
 46. Zaključak – Nacrt prijedloga DPU dijela stambenog područja – zapadni dio Dekanovca
 47. Zaključak o tekućoj donaciji Područnoj školi Dekanovec
 48. Obavijest o održavanju javne rasprave o prijedlogu DPU dijela stambenog područja – zapadni dio Dekanovca
 49. Zaključak o isplati dječjih darova
 50. Zaključak o darivanju djece
 51. Odluka o odabiru ponude za poslove održavanja prometnica u zimskom periodu 2013./14. godine na području Općine Dekanovec
 52. Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH na području Općine Dekanovec
 53. Zaključak o obilježavanju Adventa u Dekanovcu
 54. Dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dekanovec
 55. Odluka o popisu imovine, obveza i  potraživanja Općine Dekanovec u 2013. godini
 56. Plan prijma u službu
 57. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dekanovec za 2013. godinu

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00 sati

Vikendom i praznicima
Općinski ured ne radi

Informacije

Tel: 040/849-488

Fax: 040/849-488

OIB: 34666892913

IBAN:
HR26 2340009 1860300002

Adresa:
F. Andrašeca 41
40318 Dekanovec

E-mail:
opcina-dekanovec@ck.t-com.hr

Važniji brojevi

Općina Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Fax.: 040/849-488

Načelnik Općine Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Mob.: 098/493-161

Područna Škola Dekanovec
040/849-409

Ambulanta Domašinec
040/863-013

Poštanski ured Dekanovec
040/849-109

Matični ured Dekanovec
040/849-017

Župni Ured Dekanovec
040/849-026

Projekt FINOTEKA

Autobusne linije

Za vrijeme školske nastave

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 6:15 6:40
6:12 6:35    
8:00 8:30    
9:00 9:25    
9:29 10:30    
12:05 12:30    
15:48 16:20    
18:38 19:10    

Za vrijeme školskih praznika

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 Nema linija
6:15 6:40
8:00 8:30
9:29 10:30
15:48 16:20

Navedeno je vrijeme polaska iz Dekanovca i dolaska u Čakovec.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu