Postupci javne nabave se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16).

Temeljem članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općinski načelnik Općine Dekanovec Ivan Hajdarović kao predstavnik javnog naručitelja Općine Dekanovec izjavljuje da ne postoje gospodarski subjekti u odnosu na koje bi postojao sukob interesa iz Zakona o javnoj nabavi.


Općina Dekanovec ima vlasnički udio u trgovačkim društvima:

  1. Međimurje-plin d.o.o., Obrtnička 4, 40000 Čakovec
  2. Međimurske vode d.o.o., Matice hrvatske 10, 400000 Čakovec
  3. GKP Pre-Kom d.o.o., K. Zvonimira 9, 40323 Prelog

Poveznica na Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu: http://www.mzoip.hr/doc/nacionalni_akcijski_plan_za_zelenu_javnu_nabavu.pdf

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00 sati

Vikendom i praznicima
Općinski ured ne radi

Informacije

Tel: 040/849-488

Fax: 040/849-488

OIB: 34666892913

IBAN:
HR26 2340009 1860300002

Adresa:
F. Andrašeca 41
40318 Dekanovec

E-mail:
opcina-dekanovec@ck.t-com.hr

Važniji brojevi

Općina Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Fax.: 040/849-488

Načelnik Općine Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Mob.: 098/493-161

Područna Škola Florijana
Andrašeca Dekanovec

040/849-409

Ambulanta Domašinec
040/863-013

Poštanski ured Dekanovec
040/849-109

Matični ured Dekanovec
040/849-017

Župni Ured Dekanovec
040/849-026

BIOINSTITUT Čakovec
lov pasa lutalica, uklanjanje lešina
040/391-480
040/390-896
098/463-464 (dežuran)

GKP PRE-KOM Prelog
odvoz smeća
040/645-535

Projekt FINOTEKA

Autobusne linije

Za vrijeme školske nastave

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 6:15 6:40
6:12 6:35    
6:15 6:40    
8:00 8:30    
9:00 9:25    
9:29 10:30    
12:05 12:30    
15:48 16:20    
18:38 19:10    

Za vrijeme školskih praznika

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 Nema linija
6:15 6:40
8:00 8:30
9:29 10:30
15:48 16:20

Navedeno je vrijeme polaska iz Dekanovca i dolaska u Čakovec.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

Strateški razvojni program Općine Dekanovec

Strateški razvojni program Općine Dekanovec