• a.png
 • eSlider-01.jpg
 • eSlider-02.jpg
 • eSlider-03.jpg
 • eSlider-04.jpg
 • eSlider-05.jpg
 • eSlider-06.jpg
 • eSlider-07.jpg
 • eSlider-08.jpg
 • eSlider-09.jpg
 • eSlider-10.jpg
 • Fotografije-mjesta-001.jpg
 • Fotografije-mjesta-004.jpg
 • Fotografije-mjesta-011.jpg
 • Fotografije-mjesta-015.jpg
 • Fotografije-mjesta-020.jpg
 • Fotografije-mjesta-021.jpg
 • Fotografije-mjesta-026.jpg
 • Fotografije-mjesta-028.jpg
 • Fotografije-mjesta-031.jpg
 • Fotografije-mjesta-032.jpg
 • Fotografije-mjesta-034.jpg
 • Fotografije-mjesta-038.JPG
 • Fotografije-mjesta-042.JPG
 • Fotografije-mjesta-047.JPG
 • Fotografije-mjesta-051.jpg
 • Fotografije-mjesta-053.jpg
 • Fotografije-mjesta-055.jpg
 • Fotografije-mjesta-056.jpg
 • Fotografije-mjesta-057.jpg
 • Fotografije-mjesta-058.jpg
 • Fotografije-mjesta-060.jpg
 • Fotografije-mjesta-061.jpg
 • Fotografije-mjesta-064.jpg
 • Fotografije-mjesta-065.jpg
 • Fotografije-mjesta-066.jpg
 • Fotografije-mjesta-067.jpg
 • Fotografije-mjesta-068.jpg

Na osnovu Odluke Župana Međimurske županije o proglašenju elementarne nepogode mraza (Klasa: 920-11/16-02/1, Ur.broj: 2109/1-01-16-1) od 02.05.2016. godine, obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da za k.o. Dekanovec mogu prijaviti štetu za sljedeće kulture: krumpir, plantažni nasadi jabuka i trešnje.

Prijave se mogu podnijeti dana 18., 19., 20., 23., 24. i 25.05.2016. godine u prostorijama Općine Dekanovec, F. Andrašeca 41, Dekanovec, od 08.00 do 13.00 sati.

Uz prijavu je potrebno dostaviti sljedeće podatke i dokumente:

 1. ime i prezime prijavitelja,
 2. adresu stanovanja, sjedišta ili OPGa,
 3. OIB prijavitelja,
 4. kontakt telefon,
 5. broj žiro ili tekućeg računa i naziv banke,
 6. kopiju Jedinstvenog zahtjeva za potporu za 2015. ili 2016. godinu, ili, ukoliko oštećenik ne posjeduje navedeni dokument, kopiju katastarskog izvatka za katastarske čestice za koje se prijavljuje šteta (javna isprava ili e-izvadak iz katastra).

Prijavitelji štete prilikom prijave dužni su također potpisati Izjavu da prijavljena imovina nije osigurana kod osiguravajućeg društva.

Po isteku roka za podnošenje prijava Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Dekanovec obići će prijavljene površine u svrhu utvrđivanja istinitosti i ispravnosti prijava.

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00 sati

Vikendom i praznicima
Općinski ured ne radi

Informacije

Tel: 040/849-488

Fax: 040/849-488

OIB: 34666892913

IBAN:
HR26 2340009 1860300002

Adresa:
F. Andrašeca 41
40318 Dekanovec

E-mail:
opcina-dekanovec@ck.t-com.hr

Važniji brojevi

Općina Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Fax.: 040/849-488

Načelnik Općine Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Mob.: 098/493-161

Područna Škola Florijana
Andrašeca Dekanovec

040/849-409

Ambulanta Domašinec
040/863-013

Poštanski ured Dekanovec
040/372-140

Matični ured Dekanovec
040/849-017

Župni Ured Dekanovec
040/849-026

BIOINSTITUT Čakovec
lov pasa lutalica, uklanjanje lešina
040/391-480
040/390-896
098/463-464 (dežuran)

GKP PRE-KOM Prelog
odvoz smeća
040/645-535

Kalendar događaja u Općini Dekanovec

Projekt FINOTEKA

Autobusne linije

Za vrijeme školske nastave

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 6:15 6:40
6:12 6:35    
6:15 6:40    
8:00 8:30    
9:00 9:25    
9:29 10:30    
12:05 12:30    
15:48 16:20    
18:38 19:10    

Za vrijeme školskih praznika

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 Nema linija
6:15 6:40
8:00 8:30
9:29 10:30
15:48 16:20

Navedeno je vrijeme polaska iz Dekanovca i dolaska u Čakovec.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

Strateški razvojni program Općine Dekanovec

Strateški razvojni program Općine Dekanovec