Odluke Općinskog načelnika za 2015. godinu:

 1. Odluka o odabiru ponude za prijevoz učenika Osnovne škole
 2. Odluka o odabiru  ponude za izradu elaborata Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Privredne zone Dekanovec
 3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za unutarnje uređenje zgrade Općine
 4. Zaključak o tekućoj donaciji Limenoj glazbi Dekanovec
 5. Zaključak o tekućoj donaciji Područnoj školi Dekanovec
 6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za stolarske poslove za unutarnje uređenje zgrade Općine
 7. Zaključak o tekućoj donaciji Područnoj školi Dekanovec
 8. Odluka o donaciji DVD-u Dekanovec za kupnju navalnog vatrogasnog vozila
 9. Plan nabave Općine Dekanovec za 2015. godinu
 10. Odluka o imenovanju voditelja za izvršenje i praćenje projekta
 11. Zaključak o podršci projektu
 12. Odluka o imenovanju osobe za popunjavanje internetskog upitnika o planu Proračuna Općine Dekanovec za 2015., te projekcije za 2016. i 2017. godinu po ekonomskoj klasifikaciji
 13. Odluka o prihvaćanju zapisnika i zaključka Inventurne komisije
 14. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Dekanovec za 2014. godinu
 15. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Dekanovec u 2014. godini
 16. Izvješće o stanju provedbe plana unapređenje zaštite od požara na području Općine Dekanovec za 2014. godinu
 17. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Dekanovec za 2014. godinu
 18. Izvješće načelnika za razdoblje od 01.07.-31.12.2014. godine
 19. Odluka o provedbi stručnog nadzora nad izvedenim radovima i ugrađene opreme na području Općine Dekanovec
 20. Odluka o prijedlogu Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja «Južna privredna zona Dekanovec»
 21. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone i u predžetvenoj sezoni 2015. godine u Općini Dekanovec
 22. Zaključak o sponzorstvu festivala «Kre Mure i Drove»
 23. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu tehničke dokumentacije – energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta
 24. Zaključak za oživljavanje župnog proštenja
 25. Zaključak o prihvaćanju zamolbe – NK Mladost Dekanovec
 26. Zaključak o prihvaćanju zamolbe – NK Mladost Dekanovec
 27. Zaključak o prihvaćanju zamolbe – NK Mladost Dekanovec
 28. Izvješće načelnika Općine Dekanovec za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine,
 29. Naputak Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dekanovec o dostavi dokumenata za objavu na internetu dostupnu javnosti
 30. Odluka o implementaciji pisanih procedura
 31. Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova
 32. Odluka  o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od interesa za Općinu Dekanovec
 33. Odluka o imenovanju Povjerenstva za pregled, ocjenu i prijedlog programa i projekata za sufinanciranje iz proračuna Općine Dekanovec
 34. Odluka o odabiru ponude za obavljanje poslova sistematske deratizacije na području Općine Dekanovec
 35. Odluka o odabiru ponude za poslove održavanja prometnica u zimskom periodu 2015/2016. godine na području Općine Dekanovec
 36. Zaključak o isplati dječjih darova
 37. Zaključak o darivanju djece
 38. Odluka o programima i projektima kojima su odobrena financijska sredstva za 2016. godinu
 39. Odluka o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Dekanovec u 2015. godini
 40. Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akta u uredskom poslovanju Općine Dekanovec za 2016. godinu
 41. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dekanovec za 2016. godinu
 42. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini
 43. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu nekretnina u vlasništvu Općine Dekanovec
 44. Plan nabave Općine Dekanovec za 2016. godinu
 45. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dekanovec za 2015. godinu

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00 sati

Vikendom i praznicima
Općinski ured ne radi

Informacije

Tel: 040/849-488

Fax: 040/849-488

OIB: 34666892913

IBAN:
HR26 2340009 1860300002

Adresa:
F. Andrašeca 41
40318 Dekanovec

E-mail:
opcina-dekanovec@ck.t-com.hr

Važniji brojevi

Općina Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Fax.: 040/849-488

Načelnik Općine Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Mob.: 098/493-161

Područna Škola Florijana
Andrašeca Dekanovec

040/849-409

Ambulanta Domašinec
040/863-013

Poštanski ured Dekanovec
040/849-109

Matični ured Dekanovec
040/849-017

Župni Ured Dekanovec
040/849-026

BIOINSTITUT Čakovec
lov pasa lutalica, uklanjanje lešina
040/391-480
040/390-896
098/463-464 (dežuran)

GKP PRE-KOM Prelog
odvoz smeća
040/645-535

Projekt FINOTEKA

Autobusne linije

Za vrijeme školske nastave

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 6:15 6:40
6:12 6:35    
6:15 6:40    
8:00 8:30    
9:00 9:25    
9:29 10:30    
12:05 12:30    
15:48 16:20    
18:38 19:10    

Za vrijeme školskih praznika

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 Nema linija
6:15 6:40
8:00 8:30
9:29 10:30
15:48 16:20

Navedeno je vrijeme polaska iz Dekanovca i dolaska u Čakovec.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

Strateški razvojni program Općine Dekanovec

Strateški razvojni program Općine Dekanovec