Odluke Općinskog načelnika za 2016. godinu:

 1. Odluka o odabiru ponude za prijevoz učenika Osnovne škole Domašinec
 2. Odluka o pokroviteljstvu projekta «Furjonova zviezda»
 3. Pravilnik o pravima i obvezama korisnika studentskih stipendija
 4. Rješenje o korištenju godišnjeg odmora
 5. Rješenje za 2015. godinu
 6. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Dekanovec u 2015. godini
 7. Izvješće o stanju provedbe plana unapređenje zaštite od požara na području Općine Dekanovec za 2015 godinu
 8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Dekanovec za 2015. godinu
 9. Izvješće načelnika za razdoblje od 01.01.-31.12.2015. godine
 10. Zaključak o davanju suglasnosti za prenamjenu prostora
 11. Zaključak za oživljavanje župnog proštenja
 12. Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Općini Dekanovec
 13. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone i u predžetvenoj sezoni 2016. godine u Općini Dekanovec
 14. Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Dekanovec
 15. Zaključak o sponzorstvu festivala «Kre Mure i Drove»
 16. Zaključak za oživljavanje župnog proštenja
 17. Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti
 18. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u Općini Dekanovec
 19. Odluka o početku postupka bagatelne nabave - Elektropunionica
 20. Plan vježbi civilne zaštite za 2016. godinu
 21. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti
 22. Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći
 23. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti
 24. Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći
 25. Izvješće načelnika Općine Dekanovec za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. godine
 26. Odluka o početku postupka bagatelne nabave – Prvomajska ulica
 27. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave – Prvomajska ulica
 28. Zaključak o provedbi stručnog nadzora na projektu Rekonstrukcija dijela ulice- Prvomajska (nogostup i oborinska odvodnja) u Dekanovcu
 29. Zaključak o imenovanju člana Upravnog vijeća JVP Čakovec
 30. Odluka o odabiru ponude za obavljanje poslova sistemske deratizacije na području Općine Dekanovec
 31. Zaključak o prihvaćanju otkaza ugovora o najmu poslovnog prostora
 32. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora
 33. Odluka o dodjeli studentskih stipendija u ak.god. 2016/2017 godine
 34. Odluka o odabiru ponude za poslove održavanja prometnica u zimskom periodu 2016./17. godine na području Općine Dekanovec
 35. Zaključak o isplati dječjih darova i božićnice
 36. Zaključak o darivanju djece
 37. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini
 38. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dekanovec za 2017. godinu
 39. Odluka o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Dekanovec u 2016. godini
 40. Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akta u uredskom poslovanju Općine Dekanovec za 2017. godinu
 41. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dekanovec za 2016. godinu
 42. Plan nabave Općine Dekanovec za 2017. godinu
 43. Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Dekanovec

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00 sati

Vikendom i praznicima
Općinski ured ne radi

Informacije

Tel: 040/849-488

Fax: 040/849-488

OIB: 34666892913

IBAN:
HR26 2340009 1860300002

Adresa:
F. Andrašeca 41
40318 Dekanovec

E-mail:
opcina-dekanovec@ck.t-com.hr

Važniji brojevi

Općina Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Fax.: 040/849-488

Načelnik Općine Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Mob.: 098/493-161

Područna Škola Florijana
Andrašeca Dekanovec

040/849-409

Ambulanta Domašinec
040/863-013

Poštanski ured Dekanovec
040/372-140

Matični ured Dekanovec
040/849-017

Župni Ured Dekanovec
040/849-026

BIOINSTITUT Čakovec
lov pasa lutalica, uklanjanje lešina
040/391-480
040/390-896
098/463-464 (dežuran)

GKP PRE-KOM Prelog
odvoz smeća
040/645-535

Kalendar događaja u Općini Dekanovec

Projekt FINOTEKA

Autobusne linije

Za vrijeme školske nastave

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 6:15 6:40
6:12 6:35    
6:15 6:40    
8:00 8:30    
9:00 9:25    
9:29 10:30    
12:05 12:30    
15:48 16:20    
18:38 19:10    

Za vrijeme školskih praznika

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 Nema linija
6:15 6:40
8:00 8:30
9:29 10:30
15:48 16:20

Navedeno je vrijeme polaska iz Dekanovca i dolaska u Čakovec.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

Strateški razvojni program Općine Dekanovec

Strateški razvojni program Općine Dekanovec