1. Odluka o prihvaćanju zamolbe – Udruga oboljelih od leukemije i limfoma
 2. Odluka o odabiru ponude za prijevoz učenika Osnovne škole Domašinec
 3. Rješenje o korištenju godišnjeg odmora
 4. Rješenje o ocjenjivanju službenika
 5. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu planskih dokumenata
 6. Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Dekanovec i osnivanje Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Dekanovec
 7. Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom
 8. Izvješće načelnika
 9. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Dekanovec u 2017. godini
 10. Izvješće o stanju provedbe plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Dekanovec za 2017. godinu
 11. Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge uzgajivača međimurskog konja «Međimurec»
 12. Zaključak o oživljavanju župnog proštenja
 13. Zaključak o tekućoj donaciji učenicima koji sudjeluju na državnim natjecanjima
 14. Zaključak o odabiru po raspisanom natječaju
 15. Plan vježbi civilne zaštite za 2018. godinu Općine Dekanovec
 16. Zaključak o povremenom korištenju prostora
 17. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem
 18. Zaključak o prihvaćanju zamolbe NK Mladost Dekanovec
 19. Zaključak o kupnji instrumenta
 20. Odluka o dodjeli javnih priznanja – zahvalnica
 21. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone i u predžetvenoj sezoni u 2018. godini u Općini Dekanovec
 22. Zaključak o oživljavanju župnog proštenja
 23. Odluka o početku postupka jednostavne nabave – Rekonstrukcija dijela ulice – Prvomajska (proširenje kolnika, nogostupa, oborinska odvodnja dijela ulice)
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave – Rekonstrukcija dijela ulice – Prvomajska (proširenje kolnika, nogostupa, oborinska odvodnja dijela ulice)
 25. Odluka o početku postupka jednostavne nabave – Proširenje kolnika, nogostup i oborinska odvodnja dijela ulice F. Andrašeca u Dekanovcu – II. faza (završni radovi i asfaltiranje)
 26. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave – Rekonstrukcija dijela ulice – Proširenje kolnika, nogostup i oborinska odvodnja dijela ulice F. Andrašeca u Dekanovcu – II. faza (završni radovi i asfaltiranje)

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00 sati

Vikendom i praznicima
Općinski ured ne radi

Informacije

Tel: 040/849-488

Fax: 040/849-488

OIB: 34666892913

IBAN:
HR26 2340009 1860300002

Adresa:
F. Andrašeca 41
40318 Dekanovec

E-mail:
opcina-dekanovec@ck.t-com.hr

Važniji brojevi

Općina Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Fax.: 040/849-488

Načelnik Općine Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Mob.: 098/493-161

Područna Škola Florijana
Andrašeca Dekanovec

040/849-409

Ambulanta Domašinec
040/863-013

Poštanski ured Dekanovec
040/372-140

Matični ured Dekanovec
040/849-017

Župni Ured Dekanovec
040/849-026

BIOINSTITUT Čakovec
lov pasa lutalica, uklanjanje lešina
040/391-480
040/390-896
098/463-464 (dežuran)

GKP PRE-KOM Prelog
odvoz smeća
040/645-535

Kalendar događaja u Općini Dekanovec

Projekt FINOTEKA

Autobusne linije

Za vrijeme školske nastave

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 6:15 6:40
6:12 6:35    
6:15 6:40    
8:00 8:30    
9:00 9:25    
9:29 10:30    
12:05 12:30    
15:48 16:20    
18:38 19:10    

Za vrijeme školskih praznika

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 Nema linija
6:15 6:40
8:00 8:30
9:29 10:30
15:48 16:20

Navedeno je vrijeme polaska iz Dekanovca i dolaska u Čakovec.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

Strateški razvojni program Općine Dekanovec

Strateški razvojni program Općine Dekanovec