Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2016. godini

 Rbr   Primatelj Donacija (kn)  Sponzorstvo (kn) 
Ukupno (kn) 
1.  DVD Dekanovec 33.090,45 0,00 33.090,45
2.  Limena glazba Dekanovec 32.750,00 0,00 32.750,00
3.  NK Mladost Dekanovec 21.422,01 0,00 21.422,01
4.  ŠRD Mura Dekanovec 4.000,00 0,00 4.000,00
5.  Župa Svih Svetih Dekanovec 5.000,00 0,00 5.000,00
6.  Područna škola Dekanovec 15.000,00 0,00 15.000,00
7.  Studio M (za festival "Kre Mure i Drove") 0,00 5.000,00 5.000,00
8.  LD Fazan Dekanovec 4.000,00 0,00 4.000,00
9.  Bibliobus 1.500,00 0,00 1.500,00
10.  Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata (Ogranak Podturen - Dekanovec) 2.000,00 0,00 2.000,00
11.  Političke stranke 1.400,00 0,00 1.400,00

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00 sati

Vikendom i praznicima
Općinski ured ne radi

Informacije

Tel: 040/849-488

Fax: 040/849-488

OIB: 34666892913

IBAN:
HR26 2340009 1860300002

Adresa:
F. Andrašeca 41
40318 Dekanovec

E-mail:
opcina-dekanovec@ck.t-com.hr

Važniji brojevi

Općina Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Fax.: 040/849-488

Načelnik Općine Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Mob.: 098/493-161

Područna Škola Florijana
Andrašeca Dekanovec

040/849-409

Ambulanta Domašinec
040/863-013

Poštanski ured Dekanovec
040/849-109

Matični ured Dekanovec
040/849-017

Župni Ured Dekanovec
040/849-026

BIOINSTITUT Čakovec
lov pasa lutalica, uklanjanje lešina
040/391-480
040/390-896
098/463-464 (dežuran)

GKP PRE-KOM Prelog
odvoz smeća
040/645-535

Projekt FINOTEKA

Autobusne linije

Za vrijeme školske nastave

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 6:15 6:40
6:12 6:35    
6:15 6:40    
8:00 8:30    
9:00 9:25    
9:29 10:30    
12:05 12:30    
15:48 16:20    
18:38 19:10    

Za vrijeme školskih praznika

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 Nema linija
6:15 6:40
8:00 8:30
9:29 10:30
15:48 16:20

Navedeno je vrijeme polaska iz Dekanovca i dolaska u Čakovec.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

Strateški razvojni program Općine Dekanovec

Strateški razvojni program Općine Dekanovec